Riešenia
s chladnou
hlavou
FERAD s.r.o., Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia
Prevádzka: Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

Referencie

Kryogenické zásobníky boli zatiaľ dodané pre:

MESSER Group (zásobníky dodané do cca 20 EU krajín)

LINDE  (SK, CZ )

SOL Spa (Taliansko, Rakúsko, SK, CZ, Maďarsko)

AMID (Ukrajina)

LOACKER RECYCLING (SK)

PB Gas (SK)

HEAT Group (Rakúsko)

Westfalen AG (Nemecko)

FERAD s.r.o.
Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia

Prevádzka:
Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

PDF katalóg na stiahnutie  Všeobecné dodacie podmienky  Upraviť nastavenia COOKIES