Riešenia
s chladnou
hlavou
FERAD s.r.o., Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia
Prevádzka: Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

Kryogenické tlakové nádoby

Hlavné skupiny
Stacionárne - EasyBASE
(FRDS)


podľa PED 2014/68/EU, EN13458
Transportné - EasyTRANS
(FRDTC)


podľa TPED 2010/35/EU, EN1251
Odparovače

Výhody našich zásobníkov:

  • veľký výkon a kapacita v porovnaní s oceľovými fľašami a zväzkami
  • nízka hmotnosť
  • malý zastavaný priestor
  • jednoduchá manipulácia
  • mobilita zariadenia
  • bez investícií na výstavbu betónového základu
  • variabilita v použití média (plyn, kvapalina)
  • všestranné použitie v priemyselnej oblasti (od termického delenia HM po laserovú technológiu)
FERAD s.r.o.
Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia

Prevádzka:
Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

PDF katalóg na stiahnutie  Všeobecné dodacie podmienky  Upraviť nastavenia COOKIES