Riešenia
s chladnou
hlavou
FERAD s.r.o., Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia
Prevádzka: Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

Produkty

V súčasnosti sa spoločnosť profiluje v dvoch hlavných oblastiach:

A. Kryogenické tlakové nádoby
B. Strojárska výroba

Kryogenické tlakové nádoby

Špecializujeme sa na návrh, vývoj a výrobu kryogenických stacionárnych a mobilných kontajnerov a ich príslušenstva pre skladovanie, prepravu a distribúciu technických plynov v kvapalnom stave podľa smerníc PED 2014/68/EU a TPED 2010/35/EU.

Na činnosti spoločnosti sa podieľa personál s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti návrhu, výroby a prevádzky kryogenických zariadení.

Spoločnosť má priamy prístup k technológiám a aplikáciám v oblasti spracovania, výroby a kompletizácie technologických zariadení na skladovanie a prepravu technických, medicinálnych a vzácnych plynov v kvapalnom stave, čo umožňuje ponúknuť obchodným partnerom sortiment technických riešení pre ich potreby v zásobovaní ich produktami s najvyšším stupňom bezpečnosti a spoľahlivosti

Strojárska výroba

Spoločnosť ponúka široký sortiment výrobkov a služieb v oblasti strojárskej výroby:

  • výroba oceľových konštrukcií
  • výroba mechanických komponentov (vrátane tlakových nádob a zdvíhacích zariadení)
  • technologických zostáv a systémov
  • servisné služby a renovácie náhradných dielov
  • zváracie práce
  • tvárnenie a obrábanie

 

FERAD s.r.o.
Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia

Prevádzka:
Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

PDF katalóg na stiahnutie  Všeobecné dodacie podmienky  Upraviť nastavenia COOKIES