Riešenia
s chladnou
hlavou
FERAD s.r.o., Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia
Prevádzka: Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia
späť

Aplikácie

Pracovný tlak 0 - 27 bar

Oblasť použitia FRDS, FRDTC
550 750 1000 1500 2000 2500 3000 5000
Metalurgia
Tepelné spracovanie kovov a spájkovanie
Ochrana proti oxidácii roztavených kovov
Miešanie a chemická homogenizácia kovov
Odplyňovanie pri tavení hliníka
Oxidácia a rafinácia železných a neželezných kovov
Obohacovanie vzduchu v elektrických peciach
Potravinárstvo
Chladenie a mrazenie tekutým dusíkom
Balenie potravín v ochrannej atmosfére s inertnými plynmi a plynnými zmesami
Výroba sýtených alko a nealko nápojov prostredníctvom LCO2
Transportné chladenie
Elektrotechnický priemysel
Pájkovanie vlnou
Infračervené a konvenčné spájkovanie
Pájkovanie v ochrannej atmosfére
Nízkoteplotné testovanie tlačených spojov
Úprava povrchu komponentov
Ochrana spájkovacích pást
Pocínovanie prívodov
Skladovanie komponentov v suchom boxe
Chémia a farmácia
Inertizácia
Termoregulácia chemických reakcí
Drtenie v uzavretom okruhu
Mikronizácia
Vákuové vymrazovanie (lyofilizácia)
Kryogénne mletie
Pneumatická doprava a miešanie
Životné prostredie
Čistenie odpadných vôd kyslíkom
Ozónizácia vody
Kryokondenzácia a absorpcia na aktivovanom uhlíku
Monitoring životného prostredia
Kryogénne čistenie povrchov
Petrochémia
Inertná atmosféra pri spracovaní ropných produktov
Sklárstvo
Výroba sodno-vápenatého skla pre kontajnery, rôznych foriem borosilikátového skla vo farmaceut. priemysle, sklenných vlákien, plaveného skla pre stavebníctvo a automob. priemysel, vysoko kvalitných kryštálov a sofistikovaných optických vlákien
Zdravotníctvo
Podpora dýchania a kyslíková terapia
Laboratóriá
Sterilizácia
Biomedicína
Laparoskopia
Anestézia
Strojárstvo
Ochranné zváranie (MIG/MAG) kovov s argónom
Zváranie s inertným plynom (WIG)
Plazmové rezanie a zváranie
Termické delenie hutného materiálu kyslíkom
Termické striekanie

Pracovný tlak 37 bar

Oblasť použitia FRDS, FRDTC
550 750 1000 1500 2000 2500 3000 5000
Strojárstvo – laserová technika
Rezanie CO2 laserom
Laserové spaľovacie rezanie
Laserové tavné rezanie
Sublimačné rezanie laserovým lúčom
Zváranie laserovým lúčom
Opracovanie povrchu laserom
Značkovanie
Jadrová energetika
FERAD s.r.o.
Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia

Prevádzka:
Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

PDF katalóg na stiahnutie  Všeobecné dodacie podmienky  Upraviť nastavenia COOKIES