Riešenia
s chladnou
hlavou
FERAD s.r.o., Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia
Prevádzka: Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

Stacionárne - EasyBASE (FRDS)

Viac informácii o konkrétnych produktoch nájdete po kliknutí na špecifický typ v ľavom menu.

 

FRDS sú stacionárne, vákuovo a viacvrstvovo izolovane tlakové nádoby, konštruované a vyrobené podľa EN 13458-2 a schválené podľa PED 2014/68/EU na skladovanie hlboko zmrazených plynov ako dusík, kyslík, argón, oxid dusný alebo oxid uhličitý.

Kódy a skupiny plynov:

3 A 1951 Argón, tekutý kryogénny
3 A 1977 Dusík, tekutý kryogénny
3 A 2187 Oxid uhličitý, tekutý kryogénny
3 O 1073 Kyslík, tekutý kryogénny
3 O 2201 Oxid dusný, tekutý kryogénny

Vysoká kvalita našich výrobkov je zaručená okrem iného systémom riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2015. Nádrže sa skladajú z vnútornej tlakovej a vonkajšej nádoby. Vnútorná nádoba je určená pre skladovanie kryogénneho skvapalneného plynu.

Najnižšia teplota nerezovej vnútornej nádoby: -196 °C

Vnútorná a vonkajšia nádoba je vyrobená z nerezovej ocele 1.4301 podľa EN10028-7.

Vnútorná nádoba je podrobená vodnej tlakovej skúške. Kvalita zvarov vonkajšieho plášťa je kontrolovaná héliovou skúškou tesnosti. To zaisťuje dlhodobú trvanlivosť vákua.

Vnútorná nádoba je izolovaná viacvrstvovým obaľovaním izolačného materiálu. Priestor medzi vnútornou nádobou a vonkajším plášťom je tvorený vákuom o hodnote 1micron. Okrem toho sa absorbent vlhkosti stará o zlepšenie a dlhodobé udržanie vákua počas prevádzky nádoby.

FRDS tlakové nádoby sú zariadenia na dodávku technických plynov v kvapalnom alebo plynnom stave. V závislosti od schválenia je max. prevádzkový tlak od 8 do 37 bar.

Automatický regulačný systém udržiava nastavený prevádzkový tlak (funkcia tvorby tlaku) a minimalizuje straty v prípade nízkeho odberného množstva (funkcia ekonomizér).

FERAD s.r.o.
Urbárska 16, 04018 Košice, Slovakia

Prevádzka:
Železničná 1103, 044 14 Čana, Slovakia

PDF katalóg na stiahnutie  Všeobecné dodacie podmienky  Upraviť nastavenia COOKIES